• صندوق زیارت در راستای پشتیانی هر چه بیشتر از مسافرین عتبات عالیات، اقدام به ایجاد همکاری با آژانس های مسافرتی نموده است. مراجعه مسافرین به این آژانس ها الزامی نبوده و صرفا به جهت دریافت مبلغ بیشتر وام، این شرایط در نظر گرفته شده است. قابل توجه است که صندوق زیارت هیچگونه تضمینی در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده از سوی آنها به مسافرین نمی دهد.قابل توجه است که جهت انجام امورات مربوط به وام دهی، صرفا صندوق زیارت توانایی پاسخگویی دارد و آژانس های مسافرتی، هیچگونه همکاری در این خصوص با مسافرین نمی توانند بکنند. محدوده همکاری ایشان صرفا در ارائه پکیج های مسافرتی است.